Pethrus ska se över assistansersättningen och LSS

Regeringen har utsett Désirée Pethrus till särskild utredare för att se över assistensersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och service (LSS). Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling och mer träffsäkra insatser. Utredaren ska också se över att lagstiftningen främjar jämlikhet i livsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

-  En översyn av assistensersättningen och LSS är viktig för att komma till rätta med de brister som finns idag. Det handlar om de kraftigt stigande kostnaderna som fördubblats på ungefär tio år utan att antalet personer som får assistans ökat i alls samma utsträckning. Vi behöver också få till mer träffsäkra insatser som i högre grad bidrar till självbestämmande och delaktighet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

- Jag ser fram emot det här uppdraget då LSS och assistansersättningen är oerhört viktiga delar av välfärden. Mitt sikte är inställt på att 2018 kunna leverera förslag som gör lagstiftningen mer ändamålsenlig och som tryggar människors rättigheter och möjligheter till delaktighet i enlighet med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger Désirée Pethrus, regeringens särskilda utredare.

Skapa forum för dialog med berörda aktörer

Den översyn som regeringens särskilda utredare ska göra ska leda fram till förslag för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och för en lagstiftning som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. I utredningen ingår även att analysera orsaken till skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män när det gäller kvalitet i, tillgång till och omfattning av insatser.

Utredaren ska också skapa forum för dialog med funktionshindersrörelsen, de politiska partierna, berörda myndigheter, kommuner och landsting samt andra berörda organisationer.

Uppdraget ska senast redovisas den 1 oktober 2018.

Pethrus erfaren politiker och bakgrund som kurator

Désirée Pethrus har en bakgrund inom Kristdemokraterna med många politiska uppdrag i riksdag, landsting och kommun. För närvarande är hon riksdagsledamot och gruppledare för KD i Arbetsmarknadsutskottet och i EU-nämnden.

Désirée Pethrus, född 1959, är utbildad socionom har även arbetat som sjukhuskurator.

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera