Pressinbjudan: Socialstyrelsen presenterar uppdrag gällande kartläggning av kommunernas stöd att genomföra egenvård

 

Tid:  Fredag 1 december 2017 kl. 10.00

Insläpp: 09.30

Plats: Socialdepartementet, Fredsgatan 8

Medtag presslegitimation.

Socialstyrelsen kommer att redogöra för sitt uppdrag angående kartläggning av vilket stöd som lämnas av kommuner till personer med funktionsnedsättningar som har behov av hjälp med genomförande av så kallade egenvårdsinsatser. I regeringsuppdraget ingår även att undersöka i vilken utsträckning kommuner samverkar med landstingen i frågor som rör egenvård för denna målgrupp.

Vid presskonferensen närvarar Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshindersfrågor vid Socialstyrelsen, Eva Wallin, enhetschef vid Socialstyrelsen samt Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare till statsrådet Åsa Regnér med ansvar för funktionshinderspolitiken.

Senast den 15 december ska Inspektionen för socialförsäkring (ISF), Försäkringskassan och Socialstyrelsen presentera tre regeringsuppdrag gällande LSS och personlig assistans.

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/12/stodinsatser-till-personer-med-funktionsnedsattning/

 

 

Kontakt:

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos Åsa Regnér
076-1441703
sami.mashial@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera