Regeringen beslutar om justerade avgifter på läkemedelsområdet

Regeringen beslutade på onsdagen om en förordningsändring om statlig kontroll av läkemedel. Det innebär att de avgifter hos Läkemedelsverket som är kopplade till förordningen, vilket är merparten av de avgifter som Läkemedelsverket tar in, revideras för första gången sedan 2010.

Beslutet bygger på förslag i en skrivelse från Läkemedelsverket som har remissbehandlats. Regeringen beslutar i huvudsak enligt Läkemedelsverkets förslag, såväl vad gäller befintliga avgifter, som nya avgifter med anledning av nytillkomna verksamheter.

Regeringen beslutade dock inte enligt Läkemedelsverkets förslag vad gäller de områden som sedan tidigare varit rabatterade av regeringen: kliniska prövningar och homeopatika. För dessa områden höjs avgifterna med 10 procent jämfört med dagens nivå. Regeringen bedömer inte att det finns anledning att förändra vilka områden som är rabatterade, även om en viss justering behövs med anledning av den allmänna kostnadsutvecklingen för Läkemedelsverkets arbete.

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Tf. Presskontakt hos Gabriel Wikström
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera