Regeringen föreslår effektivare lag för att förhindra skador och dödsfall på grund av våld av närstående

Report this content

Regeringen vill ändra lagen om utredningar avseende vissa dödsfall så att lagen blir mer ändamålsenlig och effektiv. Syftet med lagen är att ge regeringen underlag till förbättringar som förebygger att barn far illa och att kvinnor och män utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående.

Utredningarna ska lyfta fram brister i samhällets skyddsnät. Därför behöver utredningsverksamhetens omfattning breddas och analyserna fördjupas. På sikt ska kunskapen öka om vilka förebyggande insatser som behöver göras i hela samhället.

Bland de viktigaste förslagen för att effektivisera verksamheten är att

  • fler fall än där barn eller vuxna avlider ska kunna omfattas av en utredning. När det gäller barn innebär det att även grov och synnerligen grov misshandel kan utredas.
     
  • Socialstyrelsen får anlita experter och sakkunniga samt att ett krav på vissa myndigheter att bistå utredningsverksamheten införs.

Den myndighet som gör en utredning om ett fall av våld mot barn eller vuxen ska ha rätt att få uppgifter om gärningspersonen.

Det står klart att uppgifter om gärningspersonen är en viktig och många gånger avgörande del för att förstå vad som hänt, varför det hände och hur samhället ska kunna förebygga att något liknande händer igen, säger barn-, äldre- och jämställdhets­minister Åsa Regnér.

Även fall där barn utsatts för grov eller synnerligen grov misshandel ska utredas, inte bara dödsfall. Därför föreslår regeringen också att lagens namn ändras till ”Utredningar till förebyggande av vissa skador och dödsfall”.

Under perioden 2016–2017 genomförde Socialstyrelsen sex barnutredningar och 21 vuxenutredningar gällande 18 kvinnor och tre män.

Regeringen föreslår att lagen börjar gälla den 1 januari 2019.

Kontakt:

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos Åsa Regnér
076-1441703
sami.mashial@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera