Regeringen föreslår lagändringar inom den personliga assistansen

Report this content

Det som regeringen föreslår handlar dels om ett högre timbelopp, dels om kommunens informationsskyldighet gentemot enskilda som inte får statlig assistansersättning. Förslaget om det högre timbeloppet innebär att den som har beviljats assistansersättning med ett högre belopp, ska kunna fördela sina kostnader över en längre tidsperiod än vad som är möjligt idag.

I slutet av den så kallade beviljandeperioden föreslår regeringen att Försäkringskassan ska göra en slutreglering. Den som då inte har fått sina kostnader täckta vid månadsutbetalningarna ska kunna få en tilläggsutbetalning.

Tanken är att förslaget ska ta bort de negativa ekonomiska konsekvenser som vissa personer med det högre timbeloppet har drabbats av efter att Försäkringskassan övergick till efterskottsutbetalning. 

I lagförslaget föreslår regeringen också att kommunen ska vara skyldig att snabbt kontakta enskilda personer som inte beviljats assistansersättning från Försäkringskassan.

– Det ska göra att enskilda personer får en mer heltäckande övergång till annat stöd när rätt till sådant stöd finns. Ingen med behov av stöd ska falla mellan stolarna, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen lämnar förslaget till riksdagen i slutet av mars och föreslår att lagen ska gälla från den 1 juli 2018.

Kontakt:

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos Åsa Regnér
076-1441703
sami.mashial@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera