Regeringen håller fast vid förslag om utökat rökförbud – förslag till Riksdagen

Report this content

Regeringen föreslår bland annat utökat rökförbud på flera offentliga platser, däribland lekplatser, idrottsplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågperronger. Lagrådet har yttrat sig och regeringen väljer att hålla fast vid rökförbud på det sätt som föreslogs i lagrådsremissen även i propositionen till riksdagen.

– Rökning är en av de främsta bidragande orsakerna till cancer. Vi vill både minska rökningen av hälsoskäl men också skydda barn och unga från rökningen, säger socialminister Annika Strandhäll.

I sitt yttrande lämnade Lagrådet synpunkter på de förslag som gäller rökförbud vid entréer till lokaler, då de anser att det kan vara svårt att veta vem som är ansvarig för dessa områden. ”Det framstår från principiella utgångspunkter som mycket tveksamt att på det sätt som föreslås ålägga enskilda ett ansvar för att upprätthålla lagregler på platser som de inte äger eller på annan grund disponerar över”, skriver Lagrådet i sitt yttrande.

– Det är viktigt att förbjuda rökning på fler platser, jag ser till exempel lekplatser som särskilt viktiga. Vi väljer därför att gå vidare med förslaget. Detta är avgörande lagstiftning om vi ska förändra normerna kring rökning och förbättra folkhälsan, säger socialminister Annika Strandhäll.

Utöver det utvidgade rökförbudet införs även en tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Det innebär att butiker som vill sälja varorna måste ansöka om ett tillstånd, detta förslag är till för att få bättre kontroll och översyn av tobaksförsäljningen. Dessutom föreslår regeringen en begränsning i marknadsföringen av tobak. Det blir exempelvis förbjudet att göra reklam för cigaretter i affärer och skyltfönster.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Adriana Haxhimustafa
Tf pressekreterare hos Annika Strandhäll
070-2663105

adriana.haxhimustafa@regeringskansliet.se

Prenumerera