Regeringen initierar nationell anhörigstrategi

Report this content

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett underlag för en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. 

– Den omsorg och de insatser som många anhöriga i dag ger är av stor betydelse både för den äldre och för välfärden. Det arbete som anhöriga utför behöver uppmärksammas mer och en nationell strategi för anhöriga behövs, säger socialminister Lena Hallengren.

Anhöriga fyller en viktig roll för många äldre som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former av stöd och omsorg. Syftet med en kommande anhörigstrategi är att bidra till att stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående äldre är tillgängligt och utformat efter behov.

I uppdraget till Socialstyrelsen ingår bland annat att analysera hur behovet av förebyggande arbete mot ohälsa, till exempel utbrändhet och stress, kan identifieras i ett tidigt skede samt betydelsen av att ha ett anhörigperspektiv vid utvecklandet av olika tekniska lösningar. I uppdraget ingår också att kartlägga och analysera hur avlösning – exempelvis att den närstående äldre tas in på ett korttidsboende under en begränsad tid eller deltar i en dagverksamhet under viss tid av dagen – kan vidareutvecklas för att underlätta för den anhörige.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 300 000 kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2020.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se

Prenumerera