Regeringen kallar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan till dialog om bättre samverkan

Report this content

Statsråden Annika Strandhäll och Ylva Johansson kallar Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till ett gemensamt möte. Syftet är att diskutera hur samverkan mellan myndigheterna kan fungera bättre.

Frågan om hur samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fungerar har varit aktuell under en längre tid. Det är ett svårt uppdrag som myndigheterna har att gemensamt se till att individen får det stöd den behöver för att kunna lämna långvarig sjukfrånvaro och komma tillbaka till hälsa, studier och arbete. När det inte fungerar är det ytterst individen som hamnar i kläm. Regeringen har gett både uppdrag och resurser för att säkra att människor inte faller mellan stolarna på grund av bristande samarbete mellan myndigheterna.

Frågan har nu aktualiserats med anledning av att Arbetsförmedlingen lyfter problematiken för myndigheten i att ge relevant stöd till individer som lämnar sjukförsäkringen.

– För mig är det självklart att ingen ska falla mellan stolarna, jag blir djupt oroad när jag får ta del av berättelser om att människor inte får det stöd de behöver. Det är nödvändigt att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sätter sig ner gemensamt och ser över hur situationen kan lösas och det är därför vi kallar dem till ett gemensamt möte, säger socialminister Annika Strandhäll.

Myndigheterna har från regeringen fått gemensamma uppdrag – senast ett Nolltoleransuppdrag för att se till att övergången mellan myndigheterna fungerar, det är en del av regeringens åtgärdsprogram för en trygg försäkring med människan i centrum. Uppdraget har getts i myndigheternas regleringsbrev. Myndigheterna får närmare 700 miljoner kronor årligen för sin förstärkta samverkan, för en bättre överlämning mellan dem.

Under 2017 genomfördes två gemensamma myndighetsdialoger mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, i syfte att diskutera hur arbetet går mellan myndigheterna. Det resulterade i det förstärkta uppdraget i myndigheternas regleringsbrev, ett Nolltoleransuppdrag.

Generaldirektörerna för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kallas till ett gemensamt möte för att tillsammans med statsråden diskutera läget och redogöra för hur de ser att situationen kan lösas och vad man avser att göra för att lösa situationen så att människor får ett gott stöd. Mötet kommer äga rum under början av april.

– Vi måste alla kunna räkna med att få det rätta stödet från samhället när vi bäst behöver det. För regeringen är det viktigt att följa upp det uppdrag som myndigheterna har om att samverka för att fler människor ska kunna återgå till hälsa och arbete. Uppföljning är viktig också för att få klarhet i om det krävs ytterligare åtgärder från regeringens sida, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670

victor.harju@regeringskansliet.se

​Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

 

Prenumerera