Regeringen satsar för att förebygga narkotikabruk

Report this content

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föreslå åtgärder för att förebygga och motverka användning av narkotika. Barn och unga är särskilt prioriterad målgrupp i uppdraget.

Bekämpningen av narkotika är en prioriterad fråga för regeringen. Narkotika påverkar hela samhället och alla berörda aktörer måste samarbeta mer för att vända utvecklingen, säger socialminister Lena Hallengren.

Under de senaste åren har det skett en positiv utveckling vad gäller minskad användning av tobak och alkohol. När det gäller narkotika märks inte samma positiva utveckling.

Syftet med uppdraget till Folkhälsomyndigheten är att stärka ett kunskapsbaserat narkotika­förebyggande arbete. Förutom användningen ska åtgärderna även rikta in sig på att förebygga och motverka de medicinska och sociala skadeverkningarna av narkotika Åtgärderna som föreslås ska främst rikta sig till barn och unga samt personer upp till 44 år

Uppdraget ska genomföras i dialog med bland andra Socialstyrelsen och Brottförebyggande rådet. Folkhälsomyndigheten får använda 1 000 000 kronor under 2019 och uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2020.

Fakta

Sverige har sedan 2011 arbetat utifrån en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Det övergripande målet för den samlade ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Målet är beslutat av riksdagen.

Innevarande ANDT-strategi löper ut 2020 och regeringen avser att ta fram en förnyad strategi.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se

Prenumerera