Regeringen satsar nästan 4 miljoner kronor på demensvårdpaket

Report this content

Regeringen har beviljat medel för att stärka kvaliteten i demensvården. Sammanlagt delar regeringen ut 3,8 miljoner kronor som främst ska gå till utbildning kring demens, bland annat för att motverka tvångsåtgärder inom demensvården.

- Män och kvinnor som drabbas av demens och minnessjukdomar ska få rätt stöd och vård. För att uppnå det krävs fördjupad kunskap och ökad kvalité. Därför satsar regeringen nära fyra miljoner kronor på ett demenspaket, säger äldreminister Lena Hallengren.

Det rör sig om fyra regeringsbeslut:

  • Svenska Demensregistret tilldelas 1,5 miljoner kronor under 2018 för att göra en pilotstudie av den nya hemtjänstmodulen i det webbaserade Svenska Demensregistret. Organisationen ska även bygga en resultatrapport för hemstjänstmodulen för att omvårdnadsmässigt kunna följa kvinnor och män med demenssjukdomar genom hela vårdkedjan.

  • Svenskt Demenscentrum erhåller 350 000 kronor för att följa upp sin utbildningssatsning Nollvision, som handlar om att motverka tvång inom demensvården.

  • Svenskt Demenscentrum får 450 000 kronor för att stötta upp av de nationella utbildningstjänsterna Demens ABC, Demens ABC Plus, Jobba säkert med läkemedel och Nollvision.

  • Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus får 1,5 miljoner kronor för att under 2018 genomföra utbildningar för alla certifierade utbildare inom BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom).

Kontakt:

Jens Petersen
Pressekreterare hos Lena Hallengren
070-2936935
​jens.petersen@regeringskansliet.se

Läs mer om sjukvård på regeringens hemsida
Prenumerera på Socialdepartementets nyheter


 

Taggar:

Prenumerera