Regeringen stärker första linjens digitala vård

Report this content

Regeringen vill utveckla och modernisera första linjens digitala vård. Besökare på 1177 Vårdguiden ska bland annat kunna beskriva sina symtom digitalt och lotsas fram till egenvårdsråd eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. För att stötta regionernas utvecklingsarbete får Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 33 miljoner under 2019.

– Väntetiderna i svensk hälso- och sjukvård måste kortas och vård ska ges efter behov. Genom digitala lösningar kan vården bli mer tillgänglig och komma närmare befolkningen, säger socialminister Lena Hallengren.

Satsningen är en del i regeringens arbete för att stödja omställningen till en nära vård. Regeringen menar att utökade möjligheter till digitala kontakter kan göra att patienter snabbare får kontakt med vården och får den vård de behöver inom en rimlig tid.

Bakgrunden till satsningen är att SKL har ansökt om medel för att modernisera och utveckla 1177 Vårdguiden. Bland annat ska invånare kunna beskriva sina symtom digitalt och guidas fram till egenvårdsråd eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Utvecklingen ska även ge förutsättningar för bättre informationsflöden mellan vårdens olika delar. Nya koncept för webbtidsbokning och provtagning i hemmet är exempel på andra funktioner som ska utvecklas.

– Genom att utveckla fler digitala tjänster kan vi möta invånarnas förväntningar på en modern och tillgänglig vård. Det förenklar kontakten med vården och frigör tid för vårdpersonal för fysiska möten med patienter, säger Marie Morell ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

Utvecklingen av 1177 Vårdguiden kommer att ske stegvis under 2019-2021. SKL får 33 miljoner under 2019 och Regeringen beräknar att avsätta ytterligare medel under 2020 och 2021. SKL, Inera och regionerna kommer nu ta fram en mer detaljerad plan för de tjänster som ska utvecklas.

Satsningen är en viktig del i Regeringens och SKL:s arbete inom Vision e-hälsa 2025.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se

Prenumerera