Regeringen tar emot delbetänkande om framtidens socialtjänst

Barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren tog idag, tisdag den 24 april, emot delbetänkandet om framtidens socialtjänst. Delbetänkandet visar på socialtjänstens möjligheter med att arbeta förebyggande, för att möta problem i dagens samhälle såsom hemlöshet och ungdomskriminalitet.

 

Delbetänkandet, ”Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst”, lämnades av regeringens särskilda utredare Margareta Winberg.

Syftet med delbetänkandet är att fördjupa kunskapen om och möjligheterna med att arbeta förebyggande. Utredningen har i uppdrag att lämna förslag som främjar långsiktigt förebyggande arbete. Bakgrunden till översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter är samhällsförändringar och nya krav på socialtjänsten och dess personal. Med behov av mer tidiga, förebyggande insatser för äldre, barn, våldsutsatta kvinnor, personer med missbruksproblem och andra grupper 

Utredningens slutbetänkande kommer att presenteras den första december 2018.

SOU 2018:32

Kontakt:

Jens Petersen
Pressekreterare hos Lena Hallengren
070-2936935
​jens.petersen@regeringskansliet.se

Prenumerera