Regeringen tillsätter utredning av sjuk- och aktivitetsersättningen

Report this content

Regeringen tillsätter i dag en utredning av sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Utredaren ska bland annat se över kraven för att beviljas sjukersättning för äldre personer i förvärvsarbetande ålder. Regeringen utser Samuel Engblom till särskild utredare.

– Sveriges löntagare förtjänar trygga socialförsäkringar. Det finns goda skäl att se över dagens regelverk. Inte minst är det viktigt att se över kraven i sjukersättningen för äldre löntagare som slitit ut kroppen i arbetet, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Syftet med utredningen är att säkerställa att sjuk- och aktivitetsersättningen ger trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, god förutsebarhet för den enskilde samt stabilitet i tillämpningen över tid. Regelverkets krav för att en försäkrad ska beviljas förmånerna ska bli mer ändamålsenliga och i möjligaste mån ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga. Samtidigt ska fortfarande den grundläggande principen att sjuk- och aktivitetsersättningen endast ska lämnas till den vars arbetsförmåga är långvarigt nedsatt finnas kvar.

Utredningen ska även bidra till att skapa ett mer modernt regelverk som kan bidra till att förebygga ohälsa och ge stöd vid såväl rehabilitering som omställning till annat arbete. Reglerna ska vara enkla att förstå och administrera.

Ett effektivt samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är en förutsättning för en välfungerande sjukförsäkring för den enskilde. Utredaren får därmed även i uppdrag att ta ställning till om samarbetet mellan myndigheterna inför beslut om sjuk- och aktivitetsersättning kan förbättras genom ändringar i regelverkets utformning. Slutligen ska utredaren även analysera hur sjukersättningens regelverk påverkar incitamenten att lämna arbetslivet via sjukersättning i stället för pension.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juli 2021.

 

Fakta om särskild utredare Samuel Engblom
Samuel Engblom är jurist och har arbetat både inom den fackliga sektorn och inom utredningsväsendet. Han har även arbetat med analys av arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken på dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen. Samuel Engblom arbetar i dag som samhällspolitisk chef på Tjänstemännens centralorganisation (TCO). 
 


Kontakt

Viktor Nyberg, pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
073-0510371 
viktor.nyberg@regeringskansliet.se

Prenumerera