Regeringen utreder ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom vård utanför den etablerade hälso- och sjukvården

Report this content

Olika former av vård och behandling som idag erbjuds utanför den etablerade vården är vanligt i Sverige och är en viktig del i hälsa och välbefinnande för många. Nu tillsätter regeringen en utredning som syftar till att stärka patientsäkerhetsfrågorna i den icke-etablerade vården och för att öka kontakterna mellan den etablerade och icke-etablerade vården.

Utredningen ska också titta närmare på om de nuvarande bestämmelserna som reglerar gränsdragningen mellan den etablerade hälso- och sjukvården och andra former av vård och behandling är tillräckligt tydliga och ändamålsenliga.

Kjell Asplund har utsetts till utredare. Han är bland annat ordförande i Statens medicinsk-etiska råd och har tidigare varit generaldirektör för Socialstyrelsen.

Utredningen ska bland annat:

 • se över hur patienter som vill välja vård utanför den i dag etablerade vården enkelt kan få saklig information om vilken vård som finns att tillgå, information om vilka verifierade effekter sådan vård har, samt vilka skillnader som finns exempelvis kring det rättsliga skyddet när man söker sådan vård.
   
 • främja kontakter och erfarenhetsutbyten mellan utövare i och utanför den etablerade hälso- och sjukvården för att bidra till minskad polarisering och ökad kunskap.
   
 • kartlägga forskning som bedrivs, även internationellt, och aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder utanför den etablerade hälso- och sjukvården.
   
 • lämna förslag till en policy, i enighet med WHO:s rekommendation, för utvärdering och reglering av behandlingsmetoder som idag inte tillhör den etablerade vården, men som efter utvärdering skulle kunna göra det.
   
 • se över om rätten att behandla vissa allvarliga psykiska sjukdomar och störningar för den som inte är legitimerad bör begränsas.

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
076-116 65 62
karin.boman.roding@regeringskansliet.se
                              

Taggar:

Prenumerera