Regeringen vill se billigare läkemedel med nytt lagförslag

Report this content

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska gå att byta ut läkemedel utanför läkemedelsförmånerna till ett likvärdigt utbytbart alternativ som finns inom läkemedelsförmånerna. Läkemedelsförmånerna innebär framför allt att ett läkemedel har ett reglerat pris och ingår i högkostnadsskyddet. Förslaget kan göra att läkemedel blir billigare för den vanliga apoteksbesökaren, och kan öka företagens incitament för att läkemedel ska ingå i  läkemedelsförmånerna.

 –Vi vill öka patientens möjlighet att byta ut sitt läkemedel mot ett som är likvärdigt men billigare. Det kan minska kostnaderna när du ska köpa din medicin på apoteket, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Det skulle göra att vissa patienter kan byta till billigare läkemedel mot till exempel högt blodtryck och hjärtsvikt, magsår samt depression, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen föreslår ändringar i lagen om läkemedelsförmåner som innebär att ett läkemedel som har skrivits ut utanför läkemedelsförmånerna som huvudregel ska bytas ut mot ett läkemedel inom förmånerna när ett utbytbart alternativ finns. Utbytet ska ske enligt samma principer som gäller för utbyte av läkemedel i dag, vilket oftast innebär att det billigaste alternativet inom förmånerna ska lämnas ut av apoteket.

Förslagen läggs mot bakgrund av en utveckling där läkemedelsföretagen i större utsträckning väljer att hålla läkemedel utanför läkemedelsförmånerna, bland annat för att de då tjänar mer pengar. Detta kan medföra ökade kostnader för enskilda som behöver läkemedlen, och på sikt också undergräva det system för att hantera offentlig finansiering av läkemedel som finns.

Det föreslås även att läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska bli föremål för obligatoriskt utbyte när det finns ett utbytbart alternativ, och det inte finns vissa skäl som talar mot att byta ut läkemedlet i det enskilda fallet. Detta påverkar inte privatpersoners kostnader, men innebär en lägre kostnad för samhället.

Ändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 2 juni 2020, men i vissa mindre delar redan den 1 oktober 2018. Det är stora förändringar som både branschen och berörda myndigheter måste ges förutsättningar att ställa om till.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Prenumerera

Media

Media