Regeringen vill stärka kännedomen om organ- och vävnadsdonation

Report this content

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla sitt arbete med kontinuerlig information till allmänheten i frågor som rör organ- och vävnadsdonation. Arbetet ska bidra till att den höga donationsviljan i befolkningen bibehålls eller ökar, att fler tar ställning till organ- och vävnadsdonation samt att antalet anmälningar till donationsregistret ökar.

– Det är viktigt att allmänheten känner till det stora behovet av organ och vävnader, och faktumet att donation i många fall räddar liv, säger socialminister Lena Hallengren.

I uppdraget ingår även att utveckla arbetet med information till hälso- och sjukvården samt andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2023. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 5 miljoner kronor under 2020.

Regeringen gav 2018 Socialstyrelsen ett förtydligat uppdrag i frågor som rör organ- och vävnadsdonation samt ett uppdrag att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum. För att genomföra uppdraget om att inrätta ett centrum fick Socialstyrelsen 7 miljoner kronor 2018, och 7 miljoner kronor 2019.


Kontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
Mobil 073-274 23 53
elin.aarflot@regeringskansliet.se

Prenumerera