Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården gör uppföljande besök i Uppsala

Idag, den 26 oktober, återbesöker Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Uppsala kommun. Vid det första besöket påbörjades upprättandet av en plan för handling, och nu följs den upp.

- Den sociala barn- och ungdomsvården är en horisontell fråga som är lyft till kommunstyrelsen och flera nämnder. Vid det första besöket identifierade vi tillsammans flera utvecklingsområden. Att öka barn, unga och vårdnadshavares inflytande, men också bristfällig samverkan med hälso- och sjukvården och socionomutbildningen. Därför är även dessa parter inbjudna till detta möte. Jag hoppas naturligtvis att kommunerna har jobbat med dessa utvecklingsområden i sina planer för handling, säger Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare.

Inom ramen för samordarens uppdrag har regeringen beviljat Uppsala kommun tillsammans med Akademikerförbundet SSR och Vision medel för att driva ett utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socialarbetare. Projektet ska tillföra ytterligare idéer och kunskap och stärka upp arbetet med den sociala barn- och ungdomsvården i Sverige och arbetet ska följeforskas. Även detta projekt kommer vid besöket att diskuteras.

Tid och plats för pressträff

Tid: klockan 14.00

Plats: Hamnesplanaden 3, 753 19, Uppsala

För anmälan till pressträffen, kontakta Eric Hetting, 072 237 41 05, eric.hetting@regeringskansliet.se

Driva på utvecklingen

Cecilia Grefve har sedan tidigare besökt samtliga 50 kommuner som ingår i samarbetet en gång och gör nu återbesök i kommunerna för att diskutera hur kommunerna utvecklat arbetet sedan förra besöket.

Syftet är att driva på utvecklingen av en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet. Vid det första kommunbesöket rekommenderades kommunen att ta fram en plan för handling för hur de ska förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. Planen följs upp vid det andra besöket. Arbetet bedrivs i bred delaktiget med andra så som barnrättsorganisationer, SKL, myndigheter, forskare och olika fackliga organisationer.

Cecilia Grefves uppdrag är förstärkt och samordnaren ska rapportera till barn-, äldre- och jämställdhetsministern var tredje månad. En slutrapport ska presenteras i december 2017.

Kontakt:

 Eric Hetting
 Ämnessakkunnig
072-237 41 05
eric.hetting@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera