Regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården besöker Karlskrona

Idag, onsdag den 3 juni, besöker Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Karlskrona kommun. Genom att föra en dialog med företrädare för 51 kommuner är syftet att driva på utvecklingen till en socialtjänst med god kvalitet så att barn och unga får det stöd och den hjälp de behöver. Media bjuds in till en pressträff klockan 12 i Socialförvaltningens lokaler.

- Vi vet att det finns stora utmaningar, att barn och unga inte alltid får det stöd och den hjälp som de behöver. Det är allvarligt och behöver åtgärdas. Barn och unga ska tas på allvar och deras synpunkter är avgörande för socialtjänstens arbete. Vi vet också att det är mycket som fungerar. Detta behöver vi också lyfta fram och lära oss av, säger Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare.

Tid och plats för pressträff

Tid: klockan 12.00 den 3 juni

Plats: Socialförvaltningens lokaler på Östra Vittusgatan 9B, 4 vån.

Kontaktperson, Karlskrona kommun: Thomas Johansson, kommunikationschef, telefon: 0455- 30 47 61

Kommunerna rekommenderas ta fram handlingsplan

Cecilia Grefve ska besöka minst 51 kommuner vid två tillfällen fram till april 2017.

Besöken syftar även till att diskutera förutsättningarna för att bedriva en social barn- och ungdomsvård, lyfta fram goda exempel men även undersöka om det nationella stödet är ändamålsenligt utformat. Vid det första kommunbesöket rekommenderas kommunen att ta fram en handlingsplan för hur de ska förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. Planen följs sedan upp vid det andra besöket. Arbetet bedrivs i bred delaktiget med andra så som barnrättsorganisationer, SKL, myndigheter, forskare och olika fackliga organisationer.

Den nationella samordnarens uppdrag

Uppdraget som nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården är av utforskande karaktär och samordnaren ska rapportera till barn-, äldre och jämställdhetsministern var tredje månad. Cecilia Grefve ska i en slutrapport våren 2017 summera hur socialtjänsten kan fungera på bästa sätt på kommunal, regional och nationell nivå.

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera