Regeringens strategi för vaccin mot covid-19

Report this content

Att säkra tillgång till ett eventuellt vaccin mot covid-19 är högt prioriterat för regeringen. Regeringen har därför tagit fram en vaccinstrategi som består av tre delar: regeringens fortsatta arbete internationellt, en ny vaccinsamordnare och ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan.

– Det finns många pusselbitar som måste vara på plats för att vi ska kunna vaccinera mot covid-19. Det måste utvecklas ett vaccin, vi måste få tillgång till vaccinet och det måste finnas en effektiv struktur för fördelning här hemma. Då behövs ett målmedvetet, proaktivt arbete och en bred vaccinstrategi, säger socialminister Lena Hallengren.

Den första delen i vaccinstrategin handlar bland annat om regeringens fortsatta arbete i EU och WHO för att säkra en rättvis global fördelning av ett kommande vaccin, till Sverige och andra länder. Den globala efterfrågan på ett vaccin förväntas vara mycket stor.

Den andra delen handlar om att en vaccinsamordnare inrättas som får i uppdrag att se till att de nationella behoven tillgodoses. Samordnaren ska bland annat utarbeta en plan för Sveriges agerande, identifiera och följa intressanta vaccinprojekt i Sverige och utomlands. Samordnaren ska även undersöka möjligheterna till att kliniska studier genomförs i Sverige. Regeringen återkommer inom kort med ett namn på vem som blir samordnare.

Den tredje delen i regeringens vaccinstrategi är ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan för covid-19. Folkhälsomyndigheten ska bland annat att ta fram en prioritetsordning och en plan för hur vaccinet ska distribueras och hanteras i Sverige, uppskatta vilka vaccinvolymer som behövs inför kommande inköp och utreda hur vaccinering mot covid-19 kan införas i det nationella vaccinationsregistret.

Folkhälsomyndigheten ska löpande redovisa till Regeringskansliet, och en första version av planen ska lämnas in senast 31 augusti i år. Planen ska därefter uppdateras i takt med kunskapsläget.

Frågor om processen för utnämning av vaccinsamordnare hänvisas till Socialdepartementets registrator.

Kontakt
Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
Mobil 073-274 23 53
elin.aarflot@regeringskansliet.se

Prenumerera

Media

Media