Säkra arbetet för att få tillbaka pensionsspararnas pengar

Pensionsmyndigheten får i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att rapportera vad som gjorts för att trygga premiepensionssystemet och för att få tillbaka pensionsspararnas pengar som försvunnit till följd av de senaste årens skandaler på fondtorget. Dessutom ska effekten av pensionsmyndighetens ökade informationsinsatser mot allmänheten analyseras.

- Pensionssystemet ska vara tryggt och säkert för alla, men efter de senaste årens skandaler har Pensionsmyndigheten tvingats göra ett jättejobb för att jaga svenska pensionspengar i både Luxemburg och Malta. Så ska det inte vara. Därför kommer vi att skapa ett nytt tryggt och upphandlat premiepensionssystem där sådant här helt enkelt inte kan ske, säger socialminister Annika Strandhäll.

Pensionsmyndigheten ska enligt regleringsbrevet för 2018 redovisa vad som gjorts för att få tillbaka de pengar som saknas till följd av de oegentligheter som skett på inom premiepensionssystemet, vilka förändringar myndigheten gjort för att bättre kunna granska och kontrollera fondbolag samt hur konsumentskyddet har stärkts.

En av Pensionsmyndighetens grundläggande uppgifter handlar om att informera både dagens och framtidens pensionärer om pensionen och hur olika faktorer och val påverkar pensionens storlek. Nästa år utökas myndighetens resurser för pensionsinformation till 30 miljoner kronor. Myndigheten får därför i uppdrag att analysera effekterna av dessa utökade informationsinsatser.

I regleringsbrevet för 2018 finns även ett uppdrag om att analysera kvinnors och mäns livsinkomster och det ojämställda gapet mellan kvinnors och mäns pensioner. Faktorer som kan behöva analyseras är exempelvis in- och utträdesålder, men även effekter av tider med a-kassa, sjuk- eller föräldrapenning och sjukersättning under livet.

Pensionsmyndigheten ska även analysera efterlevandeskyddet för dem över och under 65 år samt den ursprungliga gränsdragningen mellan dessa grupper.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter
Följ Annika Strandhäll på Twitter
​Följ Annika Strandhäll på Facebook

Taggar:

Prenumerera