Satsning på avgiftsfri simskola och lovaktiviteter genomförs

Socialstyrelsen får nu i uppdrag att fördela medel till kommuner för avgiftsfri simskola och lovaktiviteter för barn. Socialstyrelsen ska totalt fördela 300 miljoner kronor under 2018 till simskoleverksamhet för elever i förskoleklass, och totalt 450 miljoner kronor för lov- och sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6–15 år.

Satsningarna på simskola och lov- och sommarlovsaktiviteter är en del av regeringens budget för 2018 som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet.

Syftet med satsningarna är att ge barnen god vattenvana och förbättrade förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i skolan och att barnen ska få möjlighet till en aktiv fritid, oavsett socioekonomisk bakgrund.

- Vi vet att barn från socioekonomiskt svagare hem har sämre möjligheter till en meningsfull fritid. Det kan i vissa fall inte bara leda till stillasittande och en sämre hälsa, utan också till starka känslor av ensamhet. Barn ska ha rätt till lek, aktivitet och samvaro, och det är därför den här satsningen är så viktig, säger barnminister Åsa Regnér.

Socialstyrelsen tar därmed över fördelningen av medel för sommarlovsaktiviteter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Socialstyrelsen får också i uppdrag att följa upp satsningarna.

Kontakt:

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos Åsa Regnér
076-1441703
sami.mashial@regeringskansliet.se

Taggar: