Skärpta krav för skönhetsbehandlingar

Report this content

Regeringen har remitterat förslag på ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Syftet med lagen är att stärka patientsäkerheten.

– Kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar kan innebära betydande hälsorisker och kräver därför medicinsk kompetens. Jag är glad att vi nu kan presentera ett lagförslag som skärper kraven i skönhetsbranschen och stärker skyddet för personer som genomgår dessa behandlingar, säger socialminister Lena Hallengren.

Idag finns inga krav på kompetens för den som ska utföra estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Det nya lagförslaget, som nu remitteras, innehåller krav på att endast specialistläkare ska få utföra estetisk kirurgi och att läkare, tandläkare eller sjuksköterskor ska få ge estetiska injektionsbehandlingar. Förslaget innebär också krav på att utförarna ska teckna en försäkring i enlighet med patientskadelagen. Detta innebär utökad möjlighet för enskilda att få ersättning i händelse av skada.

Lagförslaget innehåller även en åldersgräns på 18 år för att genomgå behandling, bestämmelser om information och samtycke, samt krav på att den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att kunna ge en god vård ska finnas.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Kontakt

Sara Khatemi, tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
076-1296708 
sara.khatemi@regeringskansliet.se 

Prenumerera