Snabbare narkotikaklassning ska stoppa nätdrogerna

Report this content

Regeringen lägger nu fram flera förslag för att snabba upp och effektivisera klassificeringsprocessen för nya psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger.

– Vi kan aldrig acceptera att unga människor dör till följd av droger som de enkelt kan få tag i på nätet. Det är inte värdigt Sverige. Nu lägger vi fram flera förslag för att snabba upp och effektivisera klassningsprocessen för nätdroger, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Vi tillför mer resurser till Folkhälsomyndigheten för arbetet med att bevaka och utreda nya substanser. Vi ger också polisen möjlighet att göra anonyma inköp för att snabbare komma över nya substanser, säger socialminister Annika Strandhäll.

I oktober 2015 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att göra en bred översyn av problemen med nya psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger. Nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss en rad lagändringar för att effektivisera och förkorta klassificeringsprocessen för nätdroger.

Anonyma inköp

Regeringen föreslår att Polismyndigheten får göra anonyma inköp av nya psykoaktiva substanser. Tiden det tar för myndigheterna att få tillgång till substanserna är av stor betydelse för hur länge substanserna kan säljas lagligt, och anonyma inköp kan därmed bidra till snabbare klassificering.

Utökad möjlighet att dömas till ansvar

Regeringen föreslår också att den som av grov oaktsamhet hanterar varor som omfattas av lagen om förbud för vissa hälsofarliga varor ska kunna dömas till ansvar. Det innebär att den som hanterar hälsofarliga varor genom att tillexempel föra in dem i landet eller säljer dem ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Utökade resurser

Därutöver föreslås att Folkhälsomyndigheten ska ges utökade resurser för arbetet med klassificering av nya psykoaktiva substanser. En långsiktigt stärkt finansiering ger myndigheten möjlighet att utveckla och effektivisera arbetet och därmed snabbare kunna klassificera nya nätdroger som kommer ut på den svenska marknaden.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019. 

Kontakt:

Adriana Haxhimustafa
Tf pressekreterare hos Annika Strandhäll
070-2663105

adriana.haxhimustafa@regeringskansliet.se

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

 

Prenumerera