Socialstyrelsen delar ut 350 miljoner kronor för habiliteringsersättning

Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att fördela de 350 miljoner kronor som ska skjutas till kommunernas arbete med habiliteringsersättning. Tillskottet aviserades i regeringens höstbudget och syftet är att öka motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning.

Medlen ska fördelas utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har. Statsbidraget får användas av kommunerna för att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS.

Habiliteringsersättning är en ersättning som ges till personer som deltar i daglig verksamhet, som till exempel kan bestå av arbete med hantverk eller praktik på arbetsplatser. Den dagliga verksamheten är en viktig del av samhällsbygget som ska främja delaktighet i samhället och erbjuds personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller utbildar sig.

Ersättningsformen är frivillig för kommuner att betala ut, men cirka 88 procent av Sveriges kommuner har en habiliteringsersättning och regeringen hoppas nu att de blir fler.
 

Kontakt:

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos Åsa Regnér
076-1441703
sami.mashial@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera