Socialt skydd vid hård Brexit

Report this content

Regeringen föreslår att svenska medborgare fortsatt ska få vissa sociala trygghetsförmåner utbetalda till Storbritannien vid händelse av en eventuell avtalslös brexit. Istället för det tidigare fastslagna slutdatumet 31 december 2019 ska rätten till trygghetsförmånerna gälla i sex månader, räknat från månaden då Storbritannien har lämnat EU.

– I och med turerna fram och tillbaka med brexit känner många människor som bott och arbetat i Storbritannien en osäkerhet inför framtiden. Regeringens förslag ökar tryggheten för människor som befunnit sig i Storbritannien under den tid då landet varit medlem i EU. Svenska medborgare ska inte hamna i kläm till följd av landets utträde, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Riksdagen har tidigare under året antagit en lag som bland annat innebär att en omställningsperiod efter ett eventuellt avtalslöst utträde införs. Syftet med lagen är att mildra de allvarligaste konsekvenserna för individer som är eller tidigare har varit i Storbritannien och därmed riskeras att drabbas av en så kallad ”hård” brexit. Den övergångsperiod som gäller i dag sträcker sig till utgången av 2019.

Det huvudsakliga förslaget i propositionen är att svenska sociala trygghetsförmåner vid ett avtalslöst utträde ska kunna betalas ut under en övergångsperiod som uppgår till sex månader räknat från månaden efter det att Storbritannien lämnar EU, det vill säga även efter utgången av 2019. Skulle ett avtalslöst utträde ske i början av en månad skulle fortsatta utbetalningar i praktiken kunna göras i närmare sju månader.

Regeringen föreslår samma tidsmässiga omställningsperiod även när det gäller möjligheten att få ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit i Storbritannien.

I propositionen föreslås också ändringar för att den nationella lagstiftningen inte ska innehålla några dubbelregleringar i förhållande till den beredskapsförordning som under våren antagits på EU-nivå på området om samordning av sociala trygghetssystem. Propositionens förslag innebär att regleringarna om sammanläggning av perioder och likställande av förmåner m.m. inte ska gälla för de personer som omfattas av den nya EU-förordningen.
 

Kontakt

Hanna Alexandersson, tf. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
073-0817685 
hanna.alexandersson@regeringskansliet.se

Prenumerera