Standardiserade vårdförlopp införs för fler sjukdomsområden

Report this content

Inom cancervården har standardiserade vårdförlopp lett till att tillgängligheten till vården har ökat, och att jämlikheten ökat över landet. Nu har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) slutit en överenskommelse om att införa standardiserade vårdförlopp inom flera sjukdomsområden.

– Standardiserade vårdförlopp förbättrar patienternas livskvalitet och gör vården mer jämlik. Genom att införa standardiserade vårdförlopp för fler sjukdomsområden kommer fler få en sammanhållen och förutsägbar vårdkedja vilket leder till en tryggare vård, säger socialminister Lena Hallengren.

Sedan 2015 har regeringen och SKL ingått överenskommelser i syfte att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. Detta har i huvudsak gjorts genom att införa så kallade standardiserade vårdförlopp. Standardiserade vårdförlopp ska bestå av alla nödvändiga moment i en utredning och inte innehålla några onödiga väntetider.

Nu har regeringen och SKL ingått en ny överenskommelse om standardiserade vårdförlopp för jämlik och effektiv vård med god kvalitet. Överenskommelsen innebär att standardiserade vårdförlopp kommer införas för flera sjukdomsområden. Områden som kan komma att bli aktuella är bland andra diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol. De standardiserade vårdförloppen kommer införas successivt.

– Vi ser att standardiserade vårdförlopp ger goda resultat inom cancervården. Nu tar vi nästa steg och utvecklar standardiserade vårdförlopp för flera sjukdomsgrupper, det kommer bidra till en mer god och jämlik vård över hela landet, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

I beslutad budget för 2019 avsätts 100 miljoner kronor. Av dessa medel fördelas 60 miljoner kronor till landstingen baserat på befolkningsunderlaget (se regeringens webbplats för fördelning av medel). 30 miljoner kronor ska gå till att ta fram minst fem standardiserade vårdförlopp inom ramen för landstingens gemensamma system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården, och resterande 10 miljoner tilldelas SKL för att koordinera och stödja det nationellt gemensamma arbetet med att ta fram standardiserade vårdförlopp. Av budgeten framgår också att 300 miljoner kronor beräknas för 2020 och att 500 miljoner kronor beräknas för 2021.

Inriktningen är att standardiserade vårdförlopp inom minst fem nya sjukdomsområden ska implementeras i vården 2020 och att implementeringstakten ska öka kommande år.

Läs mer på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/

Kontakt

Mikael Lindström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
073-0785260
mikael.lindstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera