Stärkt arbete med kunskap att bemöta psykisk ohälsa i primärvården

Report this content

Den psykiska ohälsan har ökat snabbt och att motverka psykisk ohälsa är därför en prioriterad fråga för regeringen. Hälso- och sjukvården har en central roll när det gäller att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa, första mötet med vården sker oftast på en vårdcentral eller liknande och kunskaperna inom primärvården måste därför öka.

Socialstyrelsen får nu 20 miljoner kronor för att stödja, analysera och utvärdera utvecklingsarbete i primärvården för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos personer med psykisk ohälsa.

– Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor är centralt när det gäller att förebygga psykisk ohälsa. Primärvården har en viktig roll i detta arbete som första linjens vård för patienter med psykisk ohälsa. Socialstyrelsen och landstingen får nu ett uppdrag att utveckla detta tillsammans, säger socialminister Annika Strandhäll.

Arbetet ska ske i nära samverkan med berörda verksamheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 15 miljoner kronor ska fördelas till landstingen för utvecklingsarbetet. Satsningen är tidsbegränsad och ska genomförs under åren 2018–2020.

Uppdraget ska redovisas varje år och slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2021.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Prenumerera