Stärkt kunskapsläge om förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel

Report this content

Läkemedelsverket ska i samverkan med Socialstyrelsen utvidga kunskapen om förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel i Sverige. Syftet är att främja en jämlik, säker och ändamålsenlig användning. Det beslutade regeringen under torsdagen.

– I princip alla inblandade aktörer vi träffar påtalar behovet av åtgärder för att motverka läkemedelsberoendet i samhället. Det handlar om att identifiera och kartlägga, hitta samarbetsformer, stärka samverkan med socialtjänsten och att öka kunskapen hos förskrivande läkare. Vi ser ett behov av ett förbättrat kunskapsläge för att kunna gå vidare med konkreta åtgärder, säger socialminister Lena Hallengren.

Läkemedelsverket har under 2019 påbörjat en kartläggning av förskrivningen av opioider i Sverige. Kunskapen som genereras ska kunna användas för att utgöra underlag inför eventuella framtida informationsinsatser eller lagstiftningsåtgärder. För att få en heltäckande bild av förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel anser regeringen att även lugnande medel och sömnmedel bör inkluderas i kartläggningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se

Prenumerera