Stärkta resultat inom förlossningsvården

Report this content

Under 2018 fördelades 1,8 miljarder till regionerna för att kvinnor och deras familjer ska få en tryggare vård – före, under och efter graviditeten. Resultatet är ökad trygghet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det framgår av Sveriges Kommuner och Landstings rapport om regionernas satsningar som nu lämnats till regeringen.

– Det är glädjande att regeringens satsningar och överenskommelser har en så positiv effekt. Men arbetet är inte över. Förlossningsvården och kvinnors hälsa är prioriterade områden för regeringen och vi kommer fortsätta att satsa på ytterligare förbättringar under mandatperioden, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2018 fördelades 1,8 miljarder kronor till landsting och regioner. Drygt en miljard kronor har använts till bemanning, bland annat till anställningar av undersköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor.

Eftervården är ett prioriterat område inom ramen för överenskommelsen. Andelen kvinnor som följs upp efter förlossning har ökat från 79 procent till 85 procent på tre år visar SKL:s rapport. Alla regioner har förbättrat rutinerna och förtydligat kontaktvägen för att nå ut till fler kvinnor.

Många regioner har arbetat med att förebygga bristningar, genom utbildningsinsatser och stärkt teamarbete. Andelen allvarliga bristningar i samband med förlossning har minskat från 2,5 procent till 2,1 procent sedan 2015.

Sedan 2018 kan medlen även användas till att förbättra neonatalvården. Flera regioner har möjliggjort för familjer med sjuka nyfödda eller för tidigt födda barn att vårdas tillsammans. På så vis blir föräldrarna mer delaktiga i vården av det egna barnet.

Rapport: Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018

 

Kontakt

Mikael Lindström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
073-0785260
mikael.lindstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera