Statsråd Åsa Regnér besöker Bulgarien och undertecknar samarbetsavtal

Fredag den 5 februari träffar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér sin bulgariska motsvarighet Ivailo Kalfin, vice premiärminister och ansvarig minister för socialpolitik, i huvudstaden Sofia. Syftet är att underteckna ett samarbetsavtal mellan Sverige och Bulgarien för sociala välfärdsfrågor och stärka situationen för utsatta EU-medborgare i hemlandet.

Den 9 september förra året besökte Ivalo Kalfin Stockholm för ett möte med Åsa Regnér om hur ett samarbetsavtal mellan Sverige och Bulgarien skulle utformas. Avtalet, som nu ska undertecknas, innebär samarbete inom följande fem områden: jämställdhet, social välfärd/social trygghet, barns rättigheter, äldreomsorg och funktionshinderfrågor.

En arbetsplan för 2016-2017 ska också undertecknas där konkreta projekt och initiativ under avtalet framgår. En annan viktig del av avtalet är att främja samarbete mellan frivilligorganisationer.


Besöker skolprojekt för barn i utsatta områden


Den svenska delegationen kommer också att besöka två olika projekt i Fakulteta, ett område i utkanten av huvudstaden Sofia. Båda syftar till att stödja barn från utsatta områden, med läxläsning och aktiviteter efter skoltid. Ett av projekten, Take med to school, drivs med stöd av en svensk ideell organisation, Bulgarian Aid Mission, som även hjälper romska barn med skolskjuts.


Samarbetsavtal ingicks med Rumänien juni 2015


Den 5 juni 2015 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Sverige och Rumänien inom sociala frågor. Det löpande arbetet under avtalet leds av en gemensam arbetsgrupp. En viktig del av avtalet är att främja samarbete mellan svenska och rumänska frivilligorganisationer.

Statsråd Åsa Regnér har möjlighet att ge kommentarer till svensk media per telefon från Bulgarien under fredag eftermiddag.

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar: