Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

Report this content

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera behovet av en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt till dessa personers anhöriga och närstående. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 januari 2021. 

– Behovet av förebyggande åtgärder och tidiga insatser som riktar sig till personer med psykisk ohälsa eller suicidalitet är stort. Vi vill därför utreda möjligheten att skapa en nationell stödlinje som kan arbeta förebyggande och ge rådgivning till individer i behov av ett sådant stöd, säger socialminister Lena Hallengren.

I analysen ingår att kartlägga allmänhetens behov och att analysera den nationella stödlinjens roll i relation till de verksamheter som redan i dag finns inom området, till exempel redan etablerade stödlinjer.

I analysen ingår även att se över hur stödlinjen förhåller sig till myndighetens övriga arbete inom området, däribland den särskilda funktion som ska inrättas vid myndigheten och som har till uppdrag att sprida information till allmänheten i frågor som berör psykisk hälsa och suicidprevention. 

Om Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns ett behov av en nationell stödlinje inom området psykisk hälsa och suicidprevention ska myndigheten lämna förslag på hur denna kan organiseras och definiera dess verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 januari 2021.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Kontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
Mobil 073-274 23 53
elin.aarflot@regeringskansliet.se

Prenumerera