Strandhäll träffar Region Gävleborg

Fredagen den 15 december träffar socialminister Annika Strandhäll Gävleborgs regionledning. Mötet är en del av den turné för en trygg och modern sjukvård, som Strandhäll genomför under senhösten och vintern.

Sjukvårdsturnén startade den 25 oktober och pågår fram till den 15 december och innebär att statsrådet möter representanter för samtliga landsting och regioner för att diskutera de mest centrala hälso- och sjukvårdsfrågorna med regionledningarna. Syftet är att lyssna in och se hur situationen ser ut runt omkring i landet och att följa upp regeringens satsningar.

- Jag ser fram emot att diskutera de viktigaste sjukvårdsfrågorna och vill säkerställa att regeringens satsningar får full effekt och når fram till Gävleborgs invånare. Personalfrågorna är centrala och jag är därför angelägen av att bland annat se hur man arbetar med att bli av med beroendet av hyrläkare, säger socialminister Annika Strandhäll.

Region Gävleborg får preliminärt knappt 127 miljoner kronor under 2018 av de satsningar för sjukvården, som presenterades i höstbudgeten.

De sjukvårdspolitiska frågor som särskilt kommer att tas upp är: kompetensförsörjning och arbetsmiljö, tillgänglighet, förlossningsvård, psykiatri och strukturfrågor i vården.

Mötet äger rum i Akademiska sjukhuset, Blå korsets konferens, ingång 6, Uppsala, kl. 10.00-13.00.

För möjlighet att göra telefonintervju, kontakta pressekreterare Karin Boman Röding.
 

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
076-116 65 62
karin.boman.roding@regeringskansliet.se
                              

Läs mer om sjukvårdsturnén
Prenumerera på Socialdepartementets nyheter
Följ Annika Strandhäll på Twitter
Följ Annika Strandhäll på Facebook

Taggar:

Prenumerera