Svensk expertis inom AMR ska hjälpa globalt

Report this content

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att möjliggöra för svensk expertis att delta i Tripartitens arbete mot antibiotikaresistens i låg- och medelinkomstländer.

–  Vi måste alla hjälpas åt för att förbättra situationen globalt, bakterier känner inga landsgränser. Sverige besitter eftertraktad expertis på flera olika områden som många länder kan ha stor nytta av. Nu vill regeringen underlätta för expertisen att nå ut, säger socialminister Lena Hallengren.

Tripartiten är ett samarbete mellan världshälsoorganisationen WHO, världsorganisationen för djurhälsa OIE samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Den svenska expertisens insatser ska i första hand svara mot de behov som Tripartiten har för genomförandet av insatser på plats i berörda länder.

Folkhälsomyndigheten ska inom ramen för uppdraget samverka med relevanta aktörer så som den nationella samverkansfunktionen i arbetet mot antibiotikaresistens. Uppdraget är kopplat till den donation till Multipartner Trust Fund (MPTF) som beslutades vid regeringssammanträdet den 3 oktober. Dessa två insatser kompletterar varandra genom att Sverige bidrar till Tripartitens arbete mot antimikrobiell resistens (AMR) i låg- och medelinkomstländer, med såväl medel som expertis.

Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se

Prenumerera