Sverige deltar i EU-upphandlingar för att säkra vaccin

Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i EU-gemensamma upphandlingar för att säkra tillgången till vaccin mot covid-19. Genom samarbetet kommer EU-kommissionen att kunna teckna förköpsavtal med flera olika vaccinutvecklare.

– Jag är stolt över att Sverige är ett av sju länder som ingår i den kärngrupp som ska sköta förhandlingarna med vaccinutvecklarna för EU:s räkning. Detta ger Sverige stort inflytande över processen. Den dagen ett vaccin väl finns på plats ska vi så snabbt som möjligt kunna återgå till ett mer normalt liv, säger socialminister Lena Hallengren.

Alla medlemsländer kommer att ha inflytande i upphandlingsarbetet, men det är sju länder som kommer ingå i en kärngrupp som sköter förhandlingarna; Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen och Spanien.

EU-kommissionen kommer att teckna förköpsavtal med flera olika vaccinutvecklare. Det eller de vaccin som visar sig fungera kommer därefter att fördelas mellan EU:s länder utifrån folkmängd. Alla deltagande medlemsländer ska få vaccin samtidigt. EU kommer även verka för en solidarisk för delning i övriga världen.

De länder som är med i de gemensamma upphandlingarna får inte på egen hand förhandla med samma aktörer som EU-kommissionen, om de inte väljer att avstå från de avtal som EU-kommissionen tecknar.

Sverige kommer i upphandlingsprocessen att representeras av den nationelle vaccinsamordnaren Richard Bergström.
 


Kontakt

Sofia Brändström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-065 16 12
sofia.brandstrom@regeringskansliet.se 

Prenumerera