Sverige rapporterar funktionshinderspolitiken till FN

Report this content

Sverige rapporterar regelbundet till FN hur arbetet går med genomförandet av Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Idag, den 22 oktober 2019,  har regeringen lämnat sin sammanslagna andra och tredje rapport.

Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2008. Konventionens syfte är att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

År 2011 lämnade regeringen den första rapporten till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och nu har den sammanslagna andra och tredje rapporten lämnats. Regeringens svar utgår från en särskild lista med frågor som kommittén lämnade i oktober 2018.

Sverige kommer senare att delta i dialog om svaren i rapporten med FN:s kommitté, vilket datum det blir har dock ännu inte bestämts.

Rapporten kommer att översättas till svenska och lättläst svenska.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se