Tandvårdsutredningen får tilläggsdirektiv

Report this content

Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att föreslå förbättringar av de särskilda tandvårdsstöd som regionerna står för, samt det särskilda statliga tandvårdsstödet (STB). Syftet är att göra tandvården mer effektiv och jämlik, och framför allt förbättra situationen för vissa patienter som har särskilda tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom.

– De som har rätt till ett särskilt tandvårdsstöd ska få det, på lika villkor i hela landet. Det kan göra stor skillnad i plånboken för den enskilde, säger socialminister Lena Hallengren.

Sedan länge finns det särskilda tandvårdsstöd för patienter med vissa sjukdomar, exempelvis svårinställd diabetes, och för vissa personer med till exempel långvarig sjukdom och funktionsnedsättning. Stöd finns också för tandvård som led i viss sjukdomsbehandling, till exempel för tandvård som är nödvändig för att en operation eller en medicinsk behandling ska kunna genomföras. De olika stöden kan antingen innebära 600 kr extra per halvår, eller att tandvården inte kostar mer än vanlig patientavgift i sjukvården.

Regeringen bedömer att dessa stöd inte har nått ut tillräckligt och att kännedomen om stöden är låg, både bland vårdgivare och patienter. Samverkan mellan tandvården, hälso- och sjukvården samt kommunerna har inte heller varit tillräckligt effektiv.

Utredningen ska bland annat lämna förslag som skapar ett mer effektivt och jämlikt system, och göra det tydligare än i dag vilka patientgrupper som ska ha rätt till stöden. Utredningen ska också föreslå vad stöden ska innehålla samt hur kännedom om stöden kan bli bättre.

Översynen ska ske av den tillsatta tandvårdsutredningen, vars utredningstid förlängs med ett år. Hela utredningens arbete ska samlat redovisas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2021.
 


Kontakt

Viktor Nyberg, tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-0510371 
viktor.nyberg@regeringskansliet.se

Prenumerera