Tillfälliga undantag för att trygga rätten till sjukpenning med anledning av covid-19

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt undantag för sjukskrivna från att prövas mot normalt förekommande arbeten efter rehabiliteringskedjans dag 180 och dag 365. Undantaget avser fall när den försäkrades återgång i sitt vanliga arbete, eller annat arbete hos arbetsgivaren, förskjutits på grund av att vård eller rehabilitering har försenats till följd av effekter av sjukdomen covid-19.

Med dagens regelverk kan den som har haft sjukpenning i 180 dagar och får sin vård eller rehabilitering uppskjuten på grund av störningar i vården, som orsakats av covid-19, förlora rätten till sjukpenning för att en tidsgräns i rehabiliteringskedjan passeras där arbetsförmågan ska bedömas mot en bredare arbetsmarknad. Det betyder att de i väntan på operation eller liknande för att kunna återgå i arbete hos sin vanliga arbetsgivare i stället riskerar att förlora sin sjukpenning och förväntas ställa om till ett annat arbete. 

Regeringens beslut innebär att fler sjukskrivna får behålla sin sjukpenning och ges bättre förutsättningar att återgå i sitt vanliga förvärvsarbete. Det kan bidra till att minska arbetsgivarnas nyrekryteringsbehov och kostnader som hänger samman med detta.

Undantaget gäller från och med den 2 april till och med den 31 december 2020.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.


Kontakt

Viktor Nyberg, pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
073-0510371 
viktor.nyberg@regeringskansliet.se

Prenumerera