Treårig överenskommelse mellan staten och SKL om jämställdhetsarbetet

Jämställd hälsa och kvinnofrid står i fokus för en ny treårig överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ingått.

Genom överenskommelsen vill regeringen stärka genomslaget för de nationella jämställdhetspolitiska målen i verksamheter på lokal och regional nivå. Delmålen för jämställd hälsa och insatser mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, kommer att stå i fokus. Under valåret 2018 kommer insatser för delmålet om jämn fördelning av makt och inflytande också att lyftas.

– Jämställdhetsarbetet behöver genomsyra såväl staten, som kommuner, landsting och regioner. Därför är jag glad över den här överenskommelsen. Genom den kommer vi att kunna rikta insatser dit där de gör störst nytta för människor i deras vardag, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Under 2018 omfattar överenskommelsen 20 miljoner kronor. Av dessa går 15 miljoner till stöd för kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting, bland annat till de regionala stödstrukturerna för utveckling av kommunernas socialtjänst.

Senast den 31 mars 2018 ska SKL lämna ett förslag på en projektplan med förslag på konkreta insatser för satsningens första år.

Kontakt:

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos Åsa Regnér
076-1441703
sami.mashial@regeringskansliet.se

Läs mer om de jämtälldhetspolitiska delmålen på regeringens hemsida. 

Taggar:

Prenumerera