Tredubblad statlig satsning på vården i Västra Götaland

Regeringen har sedan 2014 tydligt prioriterat hälso- och sjukvården samt personalfrågorna i vården. Detta har resulterat i att det vid mandatperiodens slut betalas ut betydligt mer pengar till landsting och regioner jämfört med då regeringen tillträdde.

- Vi har tydligt prioriterat vårdens behov före skattesänkningar. Alla delar av landet har olika utmaningar att lösa, men staten måste bidra. Västra Götalands län får i år över 3 gånger mer pengar än 2014, totalt 1,7 miljarder i satsningar, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Sverige har en vård med goda medicinska resultat, men tillgängligheten och närheten är inte tillräckligt bra. Regeringen satsar framförallt på fler anställda och kortare vårdköer, en bättre arbetsmiljö och en närmare vård, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Vården har aldrig tidigare gjort så mycket och träffat så många patienter som de senaste fyra åren. Behoven växer när vi blir fler barn och fler äldre, och vården kan göra allt mer. Genom stora framsteg kan vården i dag bota sjukdomar som bara nyligen var obotliga. Det gör att vi måste satsa på fler anställda för att vanligt folk inte ska behöva vänta länge på vård, säger socialminister Annika Strandhäll.

Västra Götaland får ett tillskott om 1 686 436 000 kronor för 2018. Nationellt 2018 uppgår de satsningar regeringen gjort till 13 miljarder i statliga pengar till hälso- och sjukvårdssektorn, varav cirka 10 miljarder fördelas till landsting och regioner. Stort fokus för regeringens satsningar är på personalens arbetsvillkor, med fler kollegor och bättre arbetsmiljö.

Vården har i dag mer än 13 000 fler medarbetare jämfört med när regeringen tillträdde. Det handlar om vårdnära personal så som sjuksköterskor, läkare och undersköterskor.

 

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera