Tryggad lagerhållning av antibiotika

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att säkerställa tillgången av vissa antibiotika för beredskapsändamål. Uppdraget gäller fram till 2021, med en avrapportering 2020.

– Att hälso- och sjukvården har tillgång till antibiotika oavsett yttre omständigheter är viktigt för Sveriges beredskap och motståndskraft, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. I översynen ingår att se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande den 31 december 2020. I avvaktan på utredningens förslag beslutar regeringen att uppdraget ska genomföras av Folkhälsomyndigheten.
 

Kontakt

​Joakim Spångberg, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
​073-085 48 39
​joakim.spangberg@regeringskansliet.se

Prenumerera