Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer i sommar

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevs. Länsstyrelserna ska även bistå i uppföljningen av hur smittspridningen över landet påverkas av ett ökat resande.

– Syftet med uppdraget är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet under sommaren. Det är fortsatt viktigt att följa de rekommendationer och riktlinjer som finns för att skydda våra äldre och andra riskgrupper, säger socialminister Lena Hallengren.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden.

Uppdraget ska samordnas av länsstyrelsen i Skåne län, och en nationell uppföljning ska redovisas löpande till Socialdepartementet. Uppdraget avslutas den 15 oktober 2020.


Kontakt

Sofia Brändström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-065 16 12
sofia.brandstrom@regeringskansliet.se 

Prenumerera