Utredning av landstingens sjukvårdsinvesteringar

Report this content

För att staten ska kunna få en tydligare bild av hälso- och sjukvårdens utveckling i hela landet tillsätter regeringen en statlig utredning. Utredningen ska bland annat kartlägga landstingens planerade och pågående investeringar samt analysera hur dessa förhåller sig till utvecklingen av hälso- och sjukvården på nationell nivå.

– Både staten och landstingen behöver få en bättre bild av vilka investeringar som görs inom hälso- och sjukvården. Nu när vi investerar i framtidens sjukvård måste skattepengarna användas på bästa sätt. Det är viktigt att landstingen får ett så bra underlag som möjligt för att kunna fatta kloka beslut som ger medborgarna en närmare och mer tillgänglig vård, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med utredningen är att bidra till ökade förutsättningar för hälso- och sjukvårdens huvudmän och regeringen att fatta strategiska och samhällsekonomiskt viktiga beslut. Den ska även skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar omstrukturering av hälso- och sjukvården som kan möta såväl dagens som framtida behov.

I uppdraget ingår att kartlägga de större investeringsprojekt i sjukhus som pågår och som planeras inom landstingen och analysera hur de förhåller sig till den pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Utredaren ska även analysera samverkan samt hur denna kan bidra till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården och till ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se

Prenumerera