Utredningen En välfungerande sjukskrivningsprocess lämnade slutbetänkande

Report this content

Måndag den 27 april överlämnade regeringens nationelle samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Mandus Frykman, sitt slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

– Människor som drabbas av sjukdom behöver stöd för att komma tillbaka till arbete från flera olika håll. Då måste samverkan mellan olika aktörer fungera väl. Jag är glad att vi nu fått förslag som syftar till en mer sammanhållen sjuk- och rehabiliteringsprocess och bättre stöd till individen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen har tagit fram förslag som ska ge fler människor ett bättre stöd för att komma åter i arbete efter en tid med sjukdom samt förslag som direkt syftar till att underlätta individens väg genom processen.

Utredningen föreslår bland annat att möjligheterna till en gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen utreds vidare. Man föreslår också att Försäkringskassan tar ett än större ansvar att lotsa de människor som inte själva klarar att hantera sin sjukskrivning genom processen.

Vidare lyfts ett antal områden fram där stödet för återgång i arbete kan stärkas. Det gäller bland annat förbättrat arbetsplatsinriktat stöd för individen, samt att exempelvis företagshälsovård bör användas i större utsträckning. Arbetsgivare behöver också ges bättre förutsättningar att ge sina anställda stöd för återgång i arbete.

Därutöver föreslår utredningen att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ytterligare stärker sitt samarbete för att ge individer som rör sig mellan myndigheterna bättre stöd. Man anser även att stödet till de individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, och som uppbär försörjningsstöd, behöver utvecklas.

Kontakt

Viktor Nyberg, pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
073-0510371 
viktor.nyberg@regeringskansliet.se

Prenumerera