Utveckling av traumabehandling och preventiva insatser för utsatta grupper

Report this content

Stiftelsen Vårsta Diakonigård beviljas 860 000 kronor för att utveckla metoder för behandling av trauma och preventiva insatser för utsatta grupper. Insatserna riktar sig bland annat till asylsökande och nyanlända ungdomar samt personer som är utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Stiftelsen Vårsta Diakonigård har ansökt om medel för ett projekt som syftar till att utveckla metoder för behandling av trauma och preventiva insatser för utsatta grupper. Projektet syftar dels till metodutveckling inom området, dels till att utöka möjligheterna till behandling och rehabilitering av nya målgrupper. Insatserna ska efter projekttidens slut integreras i befintlig verksamhet och därefter spridas.

Stiftelsen Vårsta Diakoni beviljas 860 000 kronor under 2020 för genomförandet av projektet. Resultatet av arbetet ska slutredovisas senast den 1 mars 2021.

Regeringen har tidigare beviljat Stiftelsen Vårsta Diakonigård medel för att under perioden 2017–2020 bygga upp och utveckla ett traumacenter för gruppen asylsökande och nyanlända. Stiftelsen Vårsta Diakonigård har också beviljats medel för att under perioden 2019–2022 utveckla verksamhet för personer som har eller riskerar utveckla PTSD.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se

Prenumerera