Vårbudgetreformer på Socialdepartementets områden

I dag presenteras vårbudgeten för 2017. En halv miljard till förlossningsvården och ökad bemanning i sociala barn- och ungdomsvården är några av satsningarna inom Socialdepartementets områden. Vårbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Den sociala barn- och ungdomsvården har varit under hårt tryck under många år.

- Vi behöver förstärka stöd och insatser till barn och unga i olika skeden och kunna sätta in insatser när det behövs. Därför är de här utökade satsningarna på den sociala barn- och ungdomsvården och Statens institutionsstyrelse viktiga och nödvändiga för att förebygga och bryta en negativ utveckling hos barn och unga. Statens institutionsstyrelse tillhandahåller även platser för vuxna med missbruk om förstärkning behövs även där, säger barn-, äldre- jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Ytterligare förslag i årets vårbudget är satsningar på förlossningsvården och barn- och ungdomspsykiatrin.

- Att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga och stärka förlossningsvården är viktiga prioriteringar i regeringens arbete för en jämlik och jämställd hälsa. Vi ser hur den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga, och att fler insatser behöver sättas in tidigt. Fortsatta investeringar behövs i förlossningsvården för att alla blivande föräldrar ska kunna ges en trygg vård, och för att de som arbetar i vården ska ha goda förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Därför förstärker regeringen nu de satsningar vi gör på dessa områden, säger folkhäls-, sjukvård- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Reformer inom socialdepartementets områden

150 miljoner kronor extra till sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen förstärker satsningen på ökad bemanning i sociala barn- och ungdomsvården med ytterligare 150 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017. Totalt satsar regeringen därmed 360 miljoner kronor i år på ökad bemanning i den sociala barn- och ungdomsvården och 40 miljoner på kvalitets- och kompetensutveckling.

Statens institutionsstyrelse förstärks

I vårbudgeten kommer regeringen att förstärka Statens institutionsstyrelse, SiS, med ytterligare 65 miljoner kronor för att skapa förutsättningar att möta behovet av vårdplatser för barn, unga och vuxna.

En halv miljard till förlossningsvården

500 miljoner kronor tillförs förlossningsvården för att stärka förlossningsvården och eftervården för nyförlösta kvinnor. Pengarna är ett tillskott till den befintliga satsningen på 400 miljoner kronor årligen regeringen gör på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen får användas både under 2017 och 2018.

100 miljoner extra till barn och ungas psykiska hälsa

De extra medlen ska användas för barn- och ungdomspsykiatri, inklusive första linjens psykiatri i primärvården. Sedan 2016 avsätter regeringen ca 1 miljard kronor per år för insatser inom psykisk hälsa. Förstärkningen på 100 miljoner görs för att möta den ökande ohälsan bland barn och unga vuxna. Medlen får användas både under 2017 och 2018.

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-5438489
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Mobil 076-1166562

karin.boman-roding@regeringskansliet.se

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
victor.harju@regeringskansliet.se            
        
       

Taggar:

Prenumerera