Varningssystem ska förhindra överdoser

Alltför många människor dör på grund av narkotika i Sverige. Regeringen fattar därför beslut om ett antal uppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för att minska den narkotikarelaterade dödligheten.

 Den narkotikarelaterade dödligheten är alldeles för hög. Vi behöver bli snabbare på att varna för substanser som kan innebära livsfara. Därför tar vi nu ett första steg för att bygga upp ett varningssystem i Sverige, säger socialminister Annika Strandhäll.

Det behövs kanaler för att informera de som brukar narkotika om bland annat akut giftiga och ibland nya dödliga substanser på marknaden. För att minska narkotikadödligheten ger därför regeringen ett antal uppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag:

- att i samverkan med Socialstyrelsen utreda förutsättningarna ett varningssystem så att myndigheter tillsammans i ett tidigt skede kunna upptäcka substanser eller förändrat missbruksmönster som kan orsaka plötslig ökning av dödsfall. Uppdraget ska ske i samverkan med Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får i uppdrag:

- att presentera förslag till en kartläggning av akutmottagningarnas rutiner för fortsatt vård, behandling och uppföljning av personer som kommer till akutmottagningarna på grund av en överdos.

 - att i samverkan med Folkhälsomyndigheten ta fram information om överdosrisker och säkrare användning riktad till personer som brukar narkotika eller narkotikaklassade läkemedel.

- att i samverkan med Folkhälsomyndigheten utreda möjligheterna att utveckla riktad hälsoinformation om drogmarknaden och akuta risker m.m. till personer som brukar narkotika.

- att utveckla och ta fram ett kunskapsstöd om läkemedelsbehandling vid opiatberoende samt lämna förslag till samverkansformer mellan huvudmännen. Kunskapsstödet ska beakta köns- och åldersspecifika behov hos patienterna och innehålla modeller för brukarmedverkan.

Folkhälsomyndigheten får 1 500 000 kronor under 2017 för sitt uppdrag. Regeringen beräknar att tillföra ytterligare 1 500 000 kronor för implementering av systemet under 2018.

Regeringen beräknar att tillföra 3 500 000 kronor under 2018 till Socialstyrelsen.

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
076-116 65 62
karin.boman.roding@regeringskansliet.se
                              

Taggar:

Prenumerera