Vem får göra vad i sjukvården? Uppdrag till Socialstyrelsen att komplettera och sprida information

Om vården ska kunna organiseras effektivt är en nyckelfråga arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Rätt kompetens ska användas till rätt uppgift. Så är inte alltid fallet idag.

Socialstyrelsen har sedan länge påpekat att det finns väldigt få formella hinder för omfördelning av många arbetsuppgifter. Trots det finns utbredda uppfattningar inom vården om att så är fallet.

Idag finns dessutom en stor utmaning i att nå och erbjuda alla nyanlända en hälsoundersökning. Det är därför extra angeläget att landstingen har goda förutsättningar för att organisera sin verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

– Genom tydlig information om detta som dessutom når ut i vården hoppas vi kunna underlätta ett nödvändigt utvecklingsarbete som i sin tur kan leda till en mer effektiv vård, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

För att underlätta ett utvecklingsarbete får Socialstyrelsen i uppdrag att:

  • Utveckla och komplettera sin handbok Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? med särskilt beaktande av verksamheter inom hälso- och sjukvården som berörs av den pågående flyktingsituationen.

  • Säkerställa att informationen görs lättillgänglig och på ett ändamålsenligt sätt kan nå verksamheter inom hälso- och sjukvården på alla nivåer.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november.

Kontakt:

Helena Paues
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
072-209 45 20
helena.paues@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera