Ytterligare 40 miljoner till Statens institutionsstyrelse

Regeringen har idag fattat beslut om att tillföra Statens institutionsstyrelse (SiS) ytterligare 40 miljoner för år 2017. Det är en del i en flerårig satsning på totalt 900 miljoner under perioden 2017 – 2021. Satsningen syftar till att ge SiS förutsättningar att möta behovet av vårdplatser.

– Socialtjänsten utgör det yttersta skyddsnätet i vårt samhälle. Placering vid SiS görs vid väldigt stora vårdbehov, ofta vid akuta situationer, och det är därför viktigt att det finns tillräcklig kapacitet. För att säkra tillgången till vårdplatser inom Statens institutionsstyrelse gör regeringen en stor och flerårigsatsning för att möta efterfrågan, säger Åsa Regnér, ansvarig minister.

Under de senaste åren har det varit stor efterfrågan på platser hos Statens institutionsstyrelse som bedriver individuellt anpassad tvångsvård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och även missbruksvård för vuxna med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Kontakt:

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos Åsa Regnér
076-1441703
sami.mashial@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera