GOGO Lead Tech upptar kreditfacilitet för expansion

Report this content

Stockholm 2021-03-17 

GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) har idag ingått avtal om kreditfacilitet från bolagets huvudägare NEVI. Faciliteten uppgår till högst 1,0 MSEK och löper fram till 2021-06-30 med årsränta 5 %. 
 

GOGO har som tidigare kommunicerat beslutat om företrädesemission. Tillväxtkapitalet ska användas för att ta tillvara på affärsmöjligheter och skapa tillväxt. För att redan idag kunna inleda denna tillväxtresa och ta del av nya affärsmöjligheter har GOGO beslutat att uppta denna kreditfacilitet.
 

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@gogoleadtech.com

08-41001092

www.gogoleadtech.comGOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Prenumerera

Dokument & länkar