Publicering av årsredovisning - komplettering

Report this content

Stockholm 2022-04-27

Se bilaga för årsredovisning 2021.

I tidigare pressmeddelande kom inte årsredovisningen med.

//

För mer information: 

VD, Patrik Axelsson

ir@sociallite.us

www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.